دریافت مجوز

نشان نانو، یک نشان قانونی ملی است که مجوز استفاده از آن برای یک محصول فناوری نانو، توسط سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به واحد تولیدی متقاضی صادر می‌شود. صدور این مجوز، بر اساس مجموعه‌ای از فرایندهای تعریف شده و دستورالعمل‌های مصوب از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌گیرد.

در فرایند دریافت مجوز استفاده از نشان‌‌ نانو، با توجه به ادعای شرکت‌ها در مورد محصول خود، آن محصول از جنبه‌های: نانومقیاس بودن، دارا بودن خواص و ویژگی‌های ادعا شده و همچنین ایمنی در کمیته تخصصی (با بهره‌گیری از شرکت‌ بازرسی و آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد به عنوان بازوهای اجرایی و فنی) مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد ادامه مطلب …

محصولات فناوری نانو

محصول فناوری نانو (۴)

محصول :

شرکت:

ویژگی نانویی تأیید شده  :

تاریخ اعتبار مجوز:

محصول فناوری نانو (۳)

محصول :

شرکت:

ویژگی نانویی تأیید شده :

تاریخ اعتبار مجوز:

محصول فناوری نانو (۲)

محصول :

شرکت:

ویژگی نانویی تأیید شده :

تاریخ اعتبار مجوز: