تفاوت‌های اصلی میان نشان نانونماد و گواهی‌نامه نانومقیاس شامل موارد زیر است:

– نشان نانونماد نوعی مجوز است که توسط سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو صادر می‌شود. این نشان دارای اعتبار ملی و پشتوانه قانونی است، لذا با تخلف در آن طبق قوانین مربوط به نشان‌های ملی برخورد می شود. اما گواهی‌نامه نانومقیاس، از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو صادر می‌شود و دارای اعتبار سازمانی می‌باشد.

– در نشان نانونماد، یکی از الزامات پذیرش محصول، داشتن پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد اجباری/تشویقی می باشد. اما در گواهی‌نامه نانومقیاس چنین الزامی وجود ندارد.

در نتیجه محصولی می تواند نشان نانونماد را دریافت کند که یک محصول نهایی  باشد، توسط یک شرکت ثبت شده و دارای مجوزهای مربوطه تولید شود، تجاری و به بازار عرضه شده باشد، واحد تولیدی آن دارای مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده باشد. اما محصول دریافت کننده گواهی‌نامه نانومقیاس می تواند یک محصول میانی و یا ماده اولیه باشد، در مرحله تولید نمونه اولیه و آزمایشی باشد و هنوز به بازار عرضه نشده باشد، تولید کننده آن حتی در حد یک فرد به اصطلاح فناور باشد و شرکتی برای آن تشکیل نشده باشد.

– در نشان نانونماد، بررسی و ارزیابی محصول بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی یا دستورالعمل‌های کاری استاندارد شده و توسط شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده انجام می‌شود. اما در گواهی‌نامه نانومقیاس لزوماً این طور نیست.

محصولات مبتنی بر فناوری نانو در صورت داشتن شرایط زیر می توانند مجوز استفاده از نشان نانونماد دریافت کنند:

– محصول توسط یک شرکت ثبت شده و دارای مجوز فعالیت تولید شود.

– شرکت تولید کننده، کلیه مجوزهای لازم برای تولید و عرضه محصول مورد نظر را از سازمان‌های مربوطه (مانند وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و … ) دریافت کرده باشد.

– محصول در مقیاس صنعتی تولید و به بازار عرضه شده باشد.

– واحد تولیدی، دارای مدیر کنترل کیفی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان استاندارد و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو باشد.

– محصول دارای پروانه معتبر کاربرد علامت استاندارد اجباری/تشویقی باشد.

– امکانات و لوازم مورد نیاز برای ارزیابی و بررسی محصول موجود و در دسترس باشد.

مدت زمان هر یک از مراحل فرایند صدور مجوز استفاده نشان نانونماد به شرح زیر است:

۱) بررسی مدارک و اعلام تایید یا نقص پرونده در دبیرخانه کمیته تخصصی (حداکثر ۲ روز کاری)

۲) بررسی اولیه پرونده در کمیته تخصصی (حداکثر ۵ روز کاری)

۳) اقدام برای بازرسی از خط تولید/ نمونه‌برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه‌ها (بستگی به اعلام شرکت بازرسی دارد)

۴) بررسی نهایی پرونده در کمیته تخصصی (حداکثر ۷ روز کاری)

۵) بررسی پرونده در کمیته علائم (حداکثر ۷ روز کاری)

۶) صدور مجوز استفاده از نشان نانونماد و تحویل آن به متقاضی (حداکثر ۴ روز کاری)

با توجه به اینکه فرآیند صدور مجوز استفاده از نشان نانو، فرآیندی دو سویه می‌باشد، کل مدت زمان این فرایند برای یک محصول، بستگی زیادی به میزان همکاری، هماهنگی و آمادگی متقاضی می‌باشد. لازم به ذکر است که مدت اجرای مرحله ۳ (اقدام برای بازرسی از خط تولید/ نمونه‌برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه‌ها) با توجه به اعلام نظر شرکت بازرسی، در بعضی از محصولات ممکن است بسیار طولانی و زمان بر باشد.

واحد تولیدی، باید حداقل سه ماه پیش از تاریخ پایان اعتبار مجوز، نسبت به تامین شرایط تجدید مجوز و به روزرسانی سوابق، اقدام و مدارک لازم را به همراه درخواست تجدید مجوز به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه نماید.

اعتراض واحد تولیدی در صورت عدم تایید مجوز استفاده از نشان نانو در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شرکت متقاضی، شرکت بازرسی، کمیته تخصصی و دبیرخانه رسیدگی خواهد شد تا رای نهایی در خصوص محصول متقاضی اعلام گردد.

– واحد تولیدی از زمان وصول ابلاغ اداره کل استان مبنی بر تعلیق مجوز، موظف است برای توقف تولید و عرضه و تبلیغات محصول با نشان نانو، اقدام کند.

– واحد تولیدی از زمان وصول ابلاغ اداره کل استان مبنی بر ابطال مجوز، موظف است در اسرع وقت نسبت به جمع­ آوری محصولات توزیع شده در مراکز عرضه و بازار، توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان نانو برای همان محصول اقدام کند.

اداره کل استان موظف است، در صورت اطمینان از وقوع یکی از شرایط زیر، بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته علائم به منظور ابطال مجوز، اقدام کند:

۱) محرز شدن شرایط ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / تشویقی محصول یا انقضای تاریخ اعتبار پروانه تشویقی محصول.
۲) عدم احراز هریک از شرایط بند ۶-۱-۱ “دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو” یا اخذ یک نوبت نتایج آزمون نامنطبق با مشخصه‌های محصول نانو، با تأیید کمیته تخصصی.