نشست مشترک مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کالا در حوزه فناوری نانو

روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸، ستاد توسعه فناوری نانو در نشستی میزبان دکتر خاکی فیروز، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، و دو نفر از معاونین این مرکز بود. هدف از این نشست، آشنایی مدیران مرکز ملی تایید صلاحیت با دستاوردهای کشور در حوزه فناوری نانو و همچنین تسریع در روند تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در حوزه فناوری نانو به عنوان یکی از ارکان فرایند اعطای نشان نانو بود.

در این نشست به طور خلاصه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای کشور در حوزه فناوری نانو و استاندارد‌سازی و گواهی‌دهی محصولات فناوری نانو ارائه شد و همچنین نشان نانو و الزامات و اجزای آن را برای حاضرین تشریح شد.

در این نشست دکتر بیت اللهی با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو توسط سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده، یکی از ارکان اصلی اجرای فرایند اعطای مجوز استفاده از نشان نانو می‌باشند. او اظهار امیدواری کرد که با همکاری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، فرایند تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فناوری نانو هر چه سریع‌تر انجام گردد.

در ادامه نشست دکتر خاکی فیروز به همراه معاونین مرکز ملی تایید صلاحیت، ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات فناوری نانو تولید کشور واقع در محل ستاد فناوری نانو، از نزدیک با دستاوردها و محصولات کشور در حوزه فناوری نانو آشنا شدند. در انتهای نشست مقرر شد ستاد فناوری نانو و مرکز ملی تایید صلاحیت با مشخص کردن الزامات مورد نیاز، شیوه نامه اجرایی برای تایید صلاحیت شرکت‌های بازررسی حوزه فناوری نانو را تدوین نمایند.

لازم به یادآوری است نشان نانو مجوزی است که به کالاهای مصرفی فناوری نانو پس از انجام آزمون‌ها و ارزیابی‌های لازم اعطا می‌شود. این نشان مصوب شورای عالی استاندارد است. اعطای نشان نانو به کالاهای فناوری نانو قرار است به زودی در کشور اجرایی شود. درج نشان نانو بر روی یک کالا، بیانگر استفاده از فناوری نانو، بهبود خواص و تضمین کیفیت و ایمنی محصول خواهد بود و شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده، یکی از ارکان اصلی در اعطای این نشان هستند.